Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Mệnh Giá Thẻ Kim Nguyên Bảo Thẻ Gate Chuyển khoản
20.000 VNĐ 2 KNB
50.000 VNĐ 5 KNB
100.000 VNĐ 10 KNB +1 KNB +2 KNB
200.000 VNĐ 20 KNB +2 KNB +5 KNB
300.000 VNĐ 30 KNB +3 KNB +7 knb
400.000 VNĐ 40 KNB +4 KNB +10 knb
500.000 VNĐ 50 KNB +5 KNB +12 KNB
 

Thông báo từ 10h30 ngày 20-01-2018 thay đổi hình thức như sau:
      + Đối với thẻ Gate sẽ +10% vd: 500.000 VNĐ = 55 KNB
      
+ Đối với Chuyển khoản sẽ +25% vd: 500.000 VNĐ = 62 KNB

 

Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất
Tin tức liên quan