Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Thông Báo : Sáp nhập 2 máy chủ Siêu Thần và Vô Song thành máy chủ Siêu Thần
Thời gian: 00h00 đến 00h10 ngày23-05-2018 sẽ bảo trì 2 máy chủ trên
Lưu ý: sau khi bảo trì yêu cầu chạy autoupdate hoặc down patch khác để cập nhật đầy đủ..

+ Máy chủ Siêu Thần
- Nhân vật máy chủ Vô Song sẽ tham gia vào máy chủ Siêu Thần

- Bang hội còn hoạt động sẽ được chuyển qua máy chủ Siêu Thần các bang hội khác sẽ bị hủy bỏ.

+ Lưu ý: nhân vật nào để tiền trên bang hội bị xóa bỏ rút trước ngày 23-05 sau ngày 23-05 sẽ không giải quyết
- Máy chủ 
Siêu Thần
 không thay đổi gì
--------------Volamtuongphung.net------------------

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất
Tin tức liên quan