Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Thông Báo : Sáp nhập 2 máy chủ Hội Tụ và Đệ Nhất !
Thời gian: 08h00 đến 10h00 ngày 11-1-2018 sẽ bảo trì 2 máy chủ trên
Lưu ý: sau khi bảo trì yêu cầu chạy autoupdate hoặc down patch khác để cập nhật đầy đủ..

+ Máy chủ Đệ Nhất
       - Nhân vật Đệ Nhất sẽ tham gia vào máy chủ Hội Tụ
       - Các Bang hội WeAreOne và DanChoi  sẽ được chuyển qua máy chủ Hội Tụ các bang hội khác sẽ bị hủy bỏ.
        Lưu ý: Nhân vật nào để tiền trên bang hội bị xóa bỏ rút trước ngày 10-1 sau ngày 10-1 sẽ không giải quyết
+ Máy chủ Hội Tụ không thay đổi gì

--------------Volamtuongphung.net------------------


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất
Tin tức liên quan