Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Thông Báo : Sáp nhập 2 máy chủ Đại Thánh và Hội Tụ thành máy chủ Hội Tụ
Thời gian: 09h00 đến 10h00 ngày 29-11-2017 sẽ bảo trì 2 máy chủ trên
Lưu ý: sau khi bảo trì yêu cầu chạy autoupdate hoặc down patch khác để cập nhật đầy đủ..

+ Máy chủ Đại Thánh
       - Nhân vật Đại Thánh sẽ tham gia vào máy chủ Hội Tụ
       - Bang hội Ngạo Thế, Chí Tôn sẽ được chuyển qua máy chủ Hội Tụ các bang hội khác sẽ bị hủy bỏ.
       - Tối ngày 28-11-2017 nhân vật top liên đấu nhận thưởng sau 09h00 ngày 29-11-2017 sẽ không nhận được phần thưởng nữa, nếu không nhận adm sẽ không giải quyết sau 09h00 ngày 29-11-2017
        Lưu ý: nhân vật nào để tiền trên bang hội bị xóa bỏ rút trước ngày 29-11 sau ngày 29-11 sẽ không giải quyết
+ Máy chủ Hội Tụ không thay đổi gì

--------------Volamtuongphung.net------------------


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất