Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Thời gian

  • Thời gian cập nhật:  ngày 27/04/2017. áp dụng máy chủ Vô Song

NPC & vật phẩm liên quan

NPC
Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Chủ tiền trang
  • Vị trí: Ba Lăng Huyện (203/199).

Tân Thủ Lễ Hộp

 
Vật phẩm Nguồn gốc Phần thưởng (khóa vĩnh viễn)
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp
Nhận tại npc Tiền Trang
Điều kiện: tài khoản có 20 KNB trong tiền trang (khi nhận sẽ không mất KNB)

500 vạn lượng
Bắc đẩu trùng sinh
Thăng lên cấp 200
Tân thủ lễ bao cấp 1

Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 1
Nhận khi sử dụng Tân Thủ Lễ Hộp hoặc trùng sinh 1 nhận tại Tiền Trang

Điều kiệnTrùng Sinh 1 mới có thể nhận thưởng.
500 vạn lượng
Bắc đẩu trùng sinh
Thăng cấp 200
Tân thủ lễ bao cấp 2

Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 2
Nhận khi sử dụng Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 1 hoặc trùng sinh 2 nhận tại Tiền Trang
  • Điều kiệnTrùng Sinh 2 mới có thể nhận thưởng.
    500 vạn lượng
    Bắc đẩu trùng sinh
    Thăng lên cấp 200
    Tân thủ lễ bao cấp 3
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 3
Nhận khi sử dụng Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 2 hoặc trùng sinh 3 nhận tại Tiền Trang
  • Điều kiệnTrùng Sinh 3 mới có thể nhận thưởng.
    2000 vạn lượng
    Bắc đẩu trùng sinh
    Thăng cấp 200
    Bạch Hổ Lệnh x5
    Phi phong Phệ Quang ( HSD 7 ngày)
    Tân thủ lễ bao cấp 4
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 4
Nhận khi sử dụng Tân Thủ Lễ Hộp Cấp 3 hoặc trùng sinh 4 nhận tại Tiền Trang
  • Điều kiệnTrùng Sinh 4 mới có thể nhận thưởng.
    1000 vạn lượng
    Bắc đẩu trùng sinh
    Thăng cấp 199
    Bạch Hổ Lệnh x5
    ngựa Sư Tử (HSD 7 ngày)

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất