Tin tứcVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Là loại mật tịch cao cấp nên tỷ lệ thấp khi tiêu diệt cao thủ võ lâm:

Điều kiện sử dụng:
    + Trùng sinh 3 trở lên

Hình ảnh Môn phái Nguồn gốc
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Chinh Chiến Bát Phương
Thiên Vương Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Kim Quyên La Hán
Thiếu Lâm Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Hấp Tinh Trận
Đường Môn Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Sâm La Độc Hải
Ngũ Độc Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Ba La Tâm Kinh Bí Tịch
Nga My Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Huyền Băng Vô Tức
Thúy Yên Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Ô Y Quyết
Cái Bang Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Liệt Hỏa Phẫn Thiên
Thiên Nhẫn Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Chân Vũ Thất Tiệt
Võ Đang Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mật Tịch Thiên Cương Khất Kính
Côn Lôn Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tu Chân Đơn cấp 180
Sử dụng tăng 1 cấp kỹ năng 180 ( max 20 cấp) Giết Boss Hoàng Kim, Lý Bạch
Môn phái Kỹ năng Công dụng
Thiếu Lâm Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
La Hán Kim Thân
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Minh Cảnh Vô Đài phản đòn sát thương.
Thiên Vương Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Chinh Chiến Bát Phương
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Du Long Chân Khí miễn dịch trạng thái gây hại.
Nga My Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Ba La Tâm Kinh
Khi tấn công có tỷ lệ sử dụng Từ Hàng Phổ Độ cấp độ tương ứng.
Thúy Yên Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Huyền Băng Vô Tức
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Dung Tuyết Vô Tung tự động ẩn thân.
Côn Lôn Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Thiên Cang Khí Kính
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Tiên Thiên Cương Khí: gia tăng Lưỡng Nghi Chân Khí và bỏ qua lôi phòng của đối thủ.
Võ Đang Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Chân Võ Thất Triệt
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Âm Dương Khí Quyết khiến sát thương chuyển hóa thành nội lực.
Ngũ Độc Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Sâm La Độc Hải
Khi tấn công có tỷ lệ sử dụng Hồn Nhật Tùng Sinh cấp độ tương ứng.
Đường Môn Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Hấp Tinh Trận
Có tỷ lệ xuất hiện trạng thái bỏ qua tất cả sát thương khi sinh lực còn 25%.
Thiên Nhẫn Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Liệt Hỏa Phẫn Thiên
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Ma Âm Vu Hồn.
Cái Bang Võ Lâm Miễn Phí: Kỹ năng cấp 180
Ô Y Quyết
Bị tấn công có tỷ lệ xuất  chiêu Thiên Hành Khí Công: gia tăng Hỗn Thiên Khí Công và bỏ qua hỏa phòng của đối thủ.

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất