Hướng dẫnVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Nhiệm vụ Vi Sơn Đảo

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ

NPC Cận Vệ Vi Sơn Đảo

Nhân vật đến gặp NPC Cận Vệ Vi Sơn tại Tương Dương(197/200) Đảo để nhận nhiệm vụ và trả nhiệm vụ khi hoàn thành và nhận phần thưởng.

Ghi chú

  • Nhân vật sẽ hoàn thành nhiệm vụ khi tiêu diệt 50 quái bất kỳ trong 3 loại quái: Phục Ba, Phá Lang, Thừa Phong.
  • Nhân vật chỉ được nhận nhiệm vụ Vi Sơn Đảo 03 lần/ngày.

Phần thưởng

- Hoàn thành nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được phần thưởng 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm, 5 Xu (khóa) và vật phẩm ngẫu nhiên.

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất