Hướng dẫnVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Thời Gian Sự Kiện

        - Thời gian báo danh: Từ 18h00 - 19h00 vào ngày thứ Sáu hàng tuần phí báo danh 2000 vạn lượng.

        - Thời gian chuẩn bị: Từ 20h00 - 20h29 vào ngày thứ Sáu hàng tuần

        - Thời gian kết thúc: Từ 20h30 - 21h30 vào ngày thứ Sáu hàng tuần.

        - Thời gian nhận thưởng: Từ 21h45 đến 23h50 vào ngày thứ Sáu hàng tuần Tại NPC Phát Thưởng Công Thành tại thành thị mà bang hội đang chiếm

NPC Liên Quan

NPC BÁO DANH
BIỆN KINH (211/200)
  LÂM AN (211/205)
  ĐẠI LÝ (210/204)
  TƯƠNG DƯƠNG (197/211)
  THÀNH ĐÔ (398/323)
  Dương Châu (211/201)
  PHƯỢNG TƯỜNG (205/204)
NPC NHẬN THƯỞNG
BIỆN KINH (215/193)
  LÂM AN (197/183)
  ĐẠI LÝ (198/195)
  TƯƠNG DƯƠNG (196/202)
  THÀNH ĐÔ (393/316)
  Dương Châu (220/188)
  PHƯỢNG TƯỜNG (198/198)
 

Phần Thưởng Chiếm / Thủ Thành

Vật phẩm
BIỆN KINH - 200 Xu ( Nạp card)
LÂM AN - 300 Xu ( Nạp card)
ĐẠI LÝ - 100 Xu ( Nạp card)
TƯƠNG DƯƠNG - 100 Xu ( Nạp card)
THÀNH ĐÔ - 100 Xu ( Nạp card)
TƯƠNG DƯƠNG - 100 Xu ( Nạp card)
PHƯỢNG TƯỜNG - 100 Xu ( Nạp card)

 

Cách Thức Tham Gia

Cách thức tham gia Ghi chú
VLTK

Vào 20h00 cùng ngày báo danh, các bang hội báo danh thành công có thể đến gặp NPC Xa Phu Công Thành để vào bản đồ công thành.

VLTK

Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi bản đồ có 1 Long Trụ.

 

Lưu ý

  • Bang hội chưa đăng kí thành công sẽ không thể vào bản đồ công thành.
  • Công thành ở thành nào thì đối thoại với NPC Xa Phu để vào bản đồ công thành thành đó.
  • Thời gian chuẩn bị là 30 phút.
  • 20h30 Thất Thành Đại Chiến sẽ bắt đầu.
  • Các bang hội khác nhau đều có thể đánh nhau không phân biệt màu hay liên minh.
  • Sau 35 phút khi trận chiến xảy ra, trụ nào không có người chiếm sẽ trở thành Long Trụ thủ nguyên (trụ sẽ bất tử).
  • Một bang có thể chiếm nhiều Long Trụ.
  • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội nào chiếm Long trụ của thành nào thì sẽ làm chủ của thành đó.

 


Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất