Hướng dẫnVõ Lâm Tương Phùng kính báo !


Thời Gian Sự Kiện

 • Mỗi ngày 3 lần /nhân vật/ngày
 • Đối tượng: Nhân vật đẳng cấp trên 90 (Trùng Sinh không giới hạn đẳng cấp)

Điều Kiện Nhận Nhiệm Vụ

ĐIỀU KIỆN
Nhận nhiệm vụ Cấp 90, 2 tiền đồng

Phần Thưởng Hoàn Thành Nhiệm Vụ

PHẦN THƯỞNG
Hoàn thành nhiệm vụ Trung Cấp 2 tỷ EXP cộng dồn + 20 xu (khóa) + 100 vạn lượng

NPC Liên Quan

NPC Ghi chú

Xe Ngựa
 • Nguồn gốc:
  • Xuất hiện khi nhận nhiệm vụ tại NPC Người Vận Chuyển.
  • Di chuyển theo đoạn đường định sẵn.
 • Lưu ý:
  • Xe Ngựa có thể bị tấn công bởi người chơi khác
   Lưu ý: Xe ngựa bị phá hủy sẽ rơi ra 1 tiền đồng
  • Nếu NPC Xe Ngựa bị người khác tiêu diệt thì nhiệm vụ thất bại và Hỗn Nguyên Lộ sẽ không được trả lại nhân vật đã nhận nhiệm vụ.
 
Người Vận Chuyển
 • Vị trí: Phượng Tường (195/172).
 • Công dụng: Nơi nhân vật nhận nhiệm vụ hộ tống Xe Ngựa.
 • Lưu ý:
  • Mỗi lần, tối đa 5 nhân vật nhận nhiệm vụ cùng lúc.
  • Khi 1 nhân vật hoàn thành nhiệm vụ thì nhân vật mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ.
  • Nhận nhiệm vụ này 3 lần/nhân vật/ngày.
 
Thương Buôn
 • Vị trí: Phượng Tường (233/172).
 • Công dụng: Đích đến của nhiệm vụ và trao thưởng 
 
Giặc Cỏ
 • Vị trí: Xuất hiện ngẫu nhiên trên đường hộ tống NPC Xe Ngựa.
 • Chức năng:
  • Tấn công và cản trở Xe Ngựa đến đích là NPC Thương Buôn.
  • Nếu NPC Xe Ngựa bị tiêu diệt thì nhiệm vụ thất bại và Tử Thủy Tinh sẽ không được trả lại nhân vật đã nhận nhiệm vụ.

Vật Phẩm Liên Quan

NPC Ghi chú
 
Gia Huyết Phù
 • Nguòn gốc: Chủ tiệm (Tương dương 194/203).
 • Giá: 5 vạn lượng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng, hiệu lực 7 ngày tính từ lúc mua.
 • Tác dụng: Hồi xx điểm máu cho NPC Xe Ngựa.
 • Lưu ý: Thời gian sử dụng cách nhau (CD): 3 giây
 
Hóa Giả Phù
 • Nguòn gốc: Chủ tiệm (Tương dương 194/203).
 • Giá: 10 vạn lượng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng, hiệu lực 7 ngày tình từ lúc mua.
 • Tác dụng: Hóa giải sát thương cho Xe Ngựa, trong trạng thái bất tử, hiệu quả 7 giây.
 • Lưu ý: Thời gian sử dụng cách nhau (CD): 15 giây
 
Ẩn Thân Phù
 • Nguòn gốc: Chủ tiệm (Tương dương 194/203).
 • Giá: 10 vạn lượng.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, xếp chồng, ném ra, bán cửa hàng 0 lượng, hiệu lực 7 ngày tình từ lúc mua.
 • Tác dụng: Ẩn thân Xe Ngựa, hiệu quả 10 giây.
 • Lưu ý: Thời gian sử dụng cách nhau (CD): 15 giây

Phương Thức Vận Tiêu

Nhân vật nhận nhiệm vụ Vận Tiêu tại NPC Người Vận Chuyển. Khi tiêp nhận nhiệm vụ thì nhân vật sẽ bị khấu trừ tiền đồng và sẽ xuất hiện Xe Ngựa.
Khi xe ngựa xuất hiện sẽ tự động di chuyển tới phía NPC Thương Buôn. 
Trên đường đi của xe ngựa có rất nhiều quái vật Giặc Cỏ sẽ tấn công nhân vật và Xe Ngựa. Vì vậy khi tham gia vận tiêu các bạn nên thành lập 1 đoàn tiêu xa gồm 5 nhân vật ( giới hạn tối đa số lượng nhân vật cùng nhận đồng thời nhiệm vụ vận tiêu). 
Các nhân vật khác có thể tấn công vào tiêu xa hoặc người chơi
(Lưu ý: Khi xe ngựa Tiêu Xa bị phá hủy sẽ rơi ra 1 tiền đồng)
Hoạt động này yêu cầu tính tập thể rất cao. Các bạn có thể nhờ thêm bằng hữu của mình cùng bảo vệ tiêu xa để có thể nhận được những phần thưởng đầy quý giá.

Những thắc mắc liên quan đến bài viết trên, quý nhân sĩ vui lòng gửi thông tin về fanpage: https://www.facebook.com/volamtuongphung/, facebook(nhập tên đầy đủ , gửi lời mời kết bạn và tin nhắn) để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất